Історія диспансеру

Історія та сучасна діяльність

У 1935 році в області було відкрито перший і єдиний онкологічний пункт, до цього онкологічна допомога населенню виявлялася лікарями загальної лікувальної мережі.

У 1940 році на Полтавщині працювало два онкопунктів (прообраз сучасного онкокабінета) в місті Полтаві і в місті Кременчуці. Функціоніровало 25 онкологічних ліжок при першій радянській лікарні (в майбутньому обласна клініка), зі штатами 1,5 ставки лікарів.

Після Великої Вітчизняної війни, вже в 1944 році знову організований прийом онкохворих в 1-й міській лікарні м.Полтави. У грудні 1945 року була організована онкохірургічна лікарня на 55 ліжок створені онкопунктів в м. Кременчуці, Лубнах, Хоролі, Золотоноші (нині Черкаська область).

Історія диспансеруУ 1946 році в області додаткового розгорнуто 15 ліжок для онкологічних хворих при першій радянській лікарні м.Кременчука та 15 онкогінекологічних ліжок при пологовому будинку м.Полтави. В області вже функціонувало 85 онкологічних ліжок.

У 1948 році був організований обласний онкологічний диспансер (ООД) на 65 ліжок і пансіонат на 10 ліжок, зі штатом 5,5 ставок лікарів. У м.Кременчук було розгорнуто 20 ліжок, а в Лубнах і Золотоноші — по 15 онкокоєк, тобто, в області було розгорнуто 130 онкологічних ліжок. Рентгентерапевтична і рентгендіагностична допомога онкохворим проводилася в водолікарні обласної лікарні. Матеріал для гістологічного дослідження прямував до Харківського інституту рентген-радіології.

У 1948 році диспансером були отримані препарати радію, організовано лікування онкологічних хворих методом кюретерапіі. У тому ж році ліжковий фонд онкодиспансеру збільшився до 80 ліжок за рахунок приєднання 15 онкогінекологічних ліжок, які були в міському пологовому будинку.

У 1949 році була організована патогістологічна лабораторія, рентгендіагностичний кабінет.

У 1952 році були організовані Лубенський і Кременчуцький онкодиспансер. У облонкодиспансері були розміщені рентгендіагностичний і рентгетерапевтичний апарати, отримані препарати радіоактивного кобальту, отриманий перший гамматерапевтичний апарат ГУТ-кобальт-20, які були освоєні в лікуванні онкохворих.

З 1954 року в обласному онкологічному диспансері почали застосовувати при лікуванні онкохворих хіміопрепарати.

У 1956 році отримано апарат для глибокої рентгентерапії РУМ-11, впроваджений ефірно-кисневий наркоз.

У 1957 році в м.Кременчук при першій міській лікарні була організована патогістологічна лабораторія, яка використовувалася для діагностики злоякісних новоутворень.

Історія диспансеруУ 1958 році в ООД отримані апарати для близькофокусною рентгентерапії РУМ-7 і ТУР-60, а в 1959
році — апарат для дистанційної гамма-терапії ГУТ-Со-20, замінений на більш сучасний апарат
ГУТ-Со-400. В цей час в області працювало 5 онкокабінетов: в Гадаче, в Кобеляках, в Карлівці, в Хоролі і в залізничній лікарні м.Полтави.

У 1960 році в області функціонувало 140 онкологічних ліжок (в ООД — 100, в Кременчуцькому та Лубенському онкодиспансерах 25 і 15 ліжок відповідно).

У 1961 році ліжковий фонд служби збільшився дО 235 (ООД — 150, Кременчуцький — 50, Лубенський — 35).

У 1963 році організовані онкокабінети в Миргородському та Пирятинському районах.

З січня 1965 року в ООД операції стали проводитися під інтубаційним наркозом, впроваджено променеве лікування хворих на гамма-терапевтичної установки ПРОМІНЬ-1.

У 1966 році введено в експлуатацію типовий корпус радіологічного відділення військовий фонд збільшився до 245 ліжок (в ООД стало 160).

Для ранньої діагностики злоякісних захворювань і підвищення якості профоглядів в 1967 році впроваджений метод цитологічного дослідження.

Історія диспансеру

До кінця 1967 року в усіх районах області організовані онкокабінети, основним завданням яких була організація протиракових заходів, що проводяться на загально-лікувальної мережі. У ООД застосований радіоактивний йод з діагностичною метою, а в 1969 році організована радіоізотопна лабораторія. З діагностичною метою почали застосовувати радіоактивний фосфор, а з лікувальною метою — радіоактивний йод в 1970 році, в 1976 — радіоактивний фосфор.

У 1973 році проведена реорганізація онкологічної служби області в м.Кременчук організований міський онкодиспансер на 50 ліжок, в Лубнах онкодиспансер реорганізовано в онковідділення на 30 ліжок при райлікарні.

У 1975 році потужність Лубенського онковідділення доведена до 40 ліжок і в області стало 255 ліжок, що склало 1,4 на 10тис. населення, працювало 66 лікарів, 0,38 на 10 тисяч населення.

Історія диспансеру

У зв’язку з тим, так як матеріально-технічна база ООД не відповідала санітарно-технічним нормам, відділення розташовувалося в пристосованих приміщеннях, 1 грудня 1977 року в Полтаві розпочато будівництво сучасного онкологічного диспансеру на 420 ліжок, який був введений в експлуатацію в 1981 році. Ліжковий фонд онкослужби збільшився до 510, що склало 2,9 на 10 тисяч населення, забезпеченість лікарями зросла до 0,42 на 10 тисяч населення.

Історія диспансеруЗ 1981 року в ООД значно покращилося надання медичної допомоги онкологічним хворим, оскільки були створені вузькопрофільні відділення: диспансерне з маніпуляційними кабінетами, амбулаторна операційна, кабінет функціональної діагностики; рентгендіагностичних, оснащене сучасною рентгендіагностичною апаратурою — ЄДР, з електроннооптичних перетворювачем РУМ-20 і РУМ-30; ендоскопічне; УЗ діагностики; радіологічне на 93 ліжка, в тому числі 8 «активних», у відділенні встановлено сучасні гамма-терапевтичні установки ПРОМІНЬ-1 і АГАТ-Р, рентгентерапевтичні апарати РУМ-17 і РУМ-7, апарат для внутрішньопорожнинної променевої терапії АГАТ-В, радіоізотопна лабораторія , оснащена гамма-томографом УР-32, УР-11, ДСУ-2, ехотомоскопи; проктоурологічне відділення на 84 ліжка; відділення пухлин голови та шиї на 84 ліжка, в тому числі, 24 для хіміотерапії; хірургічне відділення на 75 ліжок; гінекологічне на 84 ліжка, в тому числі 24 для хіміотерапії; відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії на 10 ліжок, розгорнуто 6 оснащених сучасним обладнанням операційних.

 

З 1976 року на базі ООД розміщений курс онкології Полтавського медичного стоматологічного інституту, який в 1986 році реорганізовано в кафедру онкології, а з 1998 року медінститут отримав статус Української медичної стоматологічної академії.

Історія диспансеруУ 1999 році онкологічну службу області очолив Лукашенко Володимир Миколайович.

На протязі наступних років ведеться планомірна робота щодо поліпшення організації онкологічної служби, зміцнення матеріально-технічної бази, у зв’язку з загально-лікувальної мережі щодо поліпшення якості онкопрофоглядів з метою раннього виявлення передракових і злоякісних утворень, підготовка кадрів загальнолікувальної мережі по онкології, підвищенню кваліфікації онкологів.

Онкологічна служба області має апаратуру для діагностики та лікування онкологічних хворих на сучасному рівні (Комп’ютерний томограф фірми «SIEMENS», АГАТ-Р-1, АГАТ-С, АГАТ-ВУ, гамма-камера ГКС-301-Т, гастроскоп «OLYMPUS», бронхоскоп «OLYMPUS», колоноскоп «Пентаксим», УЗД «Аллока-650» з необхідними датчиками для дослідження всіх внутрішніх органів). У 2001 році в ООД організовано торакальне відділення, де проводяться радикальні операції при злоякісних новоутвореннях стравоходу і легенів.

У 2003 році створено відділення хіміотерапії, самостійними стали відділення урології та проктології.

У 2004 році в області функціонує 515 онкологічних ліжок з них 427 онкологічних і 93 радіологічних (в ООД 420, в Кременчуцькому ОД — 50, в Миргородському онковідділенні — 25 і в Аубенском — 20), що відповідає 3,2 на 10тис. населення (по Україні — 2,5), або 89,1 ліжок на 1000 хворих при необхідності 3,5 на 10тис. населення, або 123,5 на 1 тис. хворих. Забезпеченість лікарями — онкологами — 0,16 (Україна — 0,18).

За останні 3 роки збільшився відсоток охоплення населення профоглядами, так в 2005 він склав 89,9%, в 2006 — 90,2%, в 2007 — 91,6%. Частота виявлення хворих із злоякісними утвореннями при профоглядах за останні 3 роки збільшилася і становить: у 2005 — 19,5%, в 2006 — 20,5% і в 2007 — 22,0%. З візуальними формами III ст. У 2005 — 10,4%, У 2006 — 11,4% і в 2007 — 12,2%.

Проведено в області УЗД досліджень: В 2005 — 884886, у 2006 — 934 834 і в 2007 — 979210. цитологічне дослідження в 2005 — 673 872, 2006 — 669 604, 2007 — 674 302.

За останні 3 роки збільшилася кількість хворих з візуальними формами III ст. в с IV ст., так в 2005 — 10,4%, в 2006 — 11,4% і в 2007 — 12,2%. З IV ст. в 2005 — 173%, в 2006 — 19.9% ​​і в 2007 — 22.0%.

Історія диспансеруЗначно покращилися показники в області морфологічної верифікації онкопроцесу, так
в 2005 — 67,6%, в 2007 вже — 81,4% (Україна в 2005 — 78,1%, а в 2007 — 79,7%).

Зменшилася за останні 3 роки захворюваність в області онкологічною патологією, так якщо в 2005 — 369,2 на 100 тис. населення, то в 2007 — 336,2. Смертність також зменшилася в області за останні 3 роки, так в 2005 — 202,2 на 100 тис. населення, то в 2007 — 191,2.

В області функціонує 2 цитологічні лабораторії: в Кременчуцькому ОД і обласному онкодиспансері.

Лікарі-онкологи ПОКОД надають консультативну допомогу лікувально-профілактичним закладам міста Полтави, так в 2005 р. було проконсультовано 1366 хворих, в 2006р. — одна тисяча сто двадцять вісім, і в 2007р. — 1312. Ця допомога надається щодня по мірі поступлення викликів на консультацію та обстеження важких хворих.

За 25 лікарями ПОКОД закріплені райони області, куди вони виїжджають 2 рази в рік для проведення лікувально-консультативної допомоги населенню. Збільшилася кількість проконсультованих хворих фахівцями ПОКОД, і відповідно, напрямків на додаткові обстеження. Так в 2005 було проконсультовано в районах області 196, В 2006 — 227 І В 2007 — 563 хворих.

Проводиться організаційно методична робота по створенню мережі маммологических центрів і кабінетів в містах та районах області. У ПОКОД функціонує, як перший етап, «Комплекс рентгенівський мамографічний цифровий« МАДІС »пересувний» виробництва фірми «РАДМИР» (м.Харків).

На сьогоднішній день в наявності в області 5 мамографів: в м.Полтава 3: 1 в діагностичному центрі ПОКИ, 1 — в залізничній лікарні і 1 — в ПОКОД, м.Лубни — 1 (в міській лікарні) і в м.Кременчук — 1 (поліклініка нафтопереробного заводу).

У 2007р. інтенсивність роботи онкологічної ліжка в області становить 338,6 (Україна в 2006 — 339,4), облонкодиспансері становить 335,3, в Кременчуцькому ОД — 365,3, в Миргородському відділенні — 348,4 і в Лубенському відділенні — 332,1.

Середня тривалість перебування хворого на ліжку склала 14,2 (Україна в 2006 — 13,4). У облонкодиспансері — 14,5, Кременчуцькому ОД — 11,8, в Миргородському відділенні — 18,3 і в Лубенському відділенні — 11,1.

Оборот онкологічної ліжка по області склав 23,9 (Україна в 2006р — 25,3), в облонкодиспансері — 23,1, Кременчуцькому ОД — 30,8, Миргородському відділенні — 19,1 і в Лубенському відділенні — 29,9.

Забезпеченість області радіологічними — ліжками 0,6, так як і по Україні (з 2005 по 2007 г).

Згідно з Наказом МОЗ за №155 від 24.04.99г. «Про затвердження Тимчасових норматівів НАВАНТАЖЕННЯ лікарів обласних поліклінічніх закладів» лікар-онколог за 1 годину роботи повинен прийняти 3 онкохворих, навантаження працюючих лікарів-онкологів по облонкодиспансеру становить: у 2005 — 9013,8 (150,2%), 2006 — 9025,1 (150,4%) і в 2007 — 9463,9 (157,7%).

Якісний склад лікарів-онкологів по області становить: вищу атестаційну категорію по онкології в 2005 мають 14 лікарів-онкологів і в 2007 — 18, 1 категорію — 2005 — 16, в 2006 — 18 і в 2007 — 20; II — 2005 — 2007 — 9.

У ПОКОД в 2005 році 22 лікаря мали вищу атестаційну категорію по онкології, 29 — I категорію і 19 — II категорію. У 2006 році 23 лікарі мали вищу атестаційну категорію по онкології, 30 — I категорію і 16 — II категорію. У 2007 — 26 лікарів мало вищу атестаційну категорію по онкології, 29 — I категорію і 12 — II категорію.

Держава і органи місцевої влади турбуються про фінансування онкологічної служби, так за останні 3 роки на закупівлю обладнання з державного та місцевого бюджету було виділено 5178,2тис. грн., зокрема було закуплено наступне сучасне обладнання: аналізатор біохімічний ВА-88, комплект гастро-фіброскопіческій FG — 1Z, Електрокардіографія дванадцятиканальні «ЮКАРД-200», пульсометр «ЮТАС ОКАСI 201», апарат штучної вентиляції легенів «Бриз», реанімаціонно- хірургічний монітор «ЮМ-300С», операційно стіл DS-З, оптика, дозиметр-радіометр МКС-07 «Пошук», колонофіброскопи, дуоденоскоп, відсмоктування.

Тільки в 2007 році держава виділила 2 млн. 482 тис. грн на закупівлю хіміопрепаратів.

У ООД введені наступні сучасні наукові методи діагностики і лікування: хіміоіммунотерапія при новоутвореннях прямий і товстої кишки, інтраопераційне введення хіміопрепаратів при новоутвореннях прямий і товстої кишки, комбіноване інтенсивне облученік (дистанційне і внутрішньопорожнинне), як передопераційний метод при новоутвореннях прямої кишки, використання онкоспеціфіческіх онкомаркерів СА -125, СА-15-3 в крові; методика тривалих інфузій цитостатиків при діссеменірованних солідних пухлинах; використовуються схеми інтенсивної хіміотерапії при лікуванні лімфопрофілератівних захворювань на етапах індукційної ремісії; використання кріохірургічного методу лікування раку порожнини рота апаратом «Дніпро»; методика екзопротезірованія в ранньому післяопераційному періоді при хірургічному втручанні на щелепно-лицевої ділянки; використання методики комбінації хіміо-променевої терапії з використанням внутрішньоартеріального введення хіміопрепаратів; сцинтиграфічної дослідження в гамма-камері для раннього виявлення метастазів при первинних пухлинах кісток і нирок; використання методики органозберігаючих операцій при раку шийки матки Т1aNOMO у хворих молодого віку; використання лаферону і Лаферобіона в комплексній терапії патології шийки матки; хірургічне лікування меланом шкіри обличчя під провідникової анестезією; раннє використання екзопротезірованія при операціях на щелепах.

З 20.05.2010р. по 26.04.2012р. посаду головного лікаря Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру обіймав Гайовий Костянтин Вікторович.

З 28.04.2012р. і по теперішній час очолює онкологічну службу Полтавської області головний лікар Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру Вовк Орест Ярославович — лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Онкохірургія» та «Організація та управління охороною здоров’я».

Фотогалерея

Відділення нашої клініки

Зв'язатися з нами

Пролистать наверх