Нормативно-директивні документи в онкології

 Нормативно-директивні документи
НАЗВА ДОКУМЕНТАДАТА ПРИЙНЯТТЯ№ ДОКУМЕНТА
123
                      Закони України

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

28.06.1996Р.

Із змінами  із Законом

03.09.2019р.

254К/96-ВР

№ 27-ІХ

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції»

2015р.

Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 336-VIII від 21.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.199}

№ 17, ст.118
Закон України «Про запобігання корупції»

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014

Із змінами

Законами
№ 440-IX від 14.01.2020, ВВР, 2020, № 28, ст.188
№ 524-IX від 04.03.2020
№ 530-IX від 17.03.2020, ВВР, 2020, № 16, ст.100
№ 540-IX від 30.03.2020, ВВР, 2020, № 18, ст.123
№ 720-IX від 17.06.2020
№ 805-IX від 16.07.2020}

№ 49, ст.2056)
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я»(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017№ 21, ст.245
Закон України „Про звернення громадян”

02.10.1996

Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 653-XIV від 13.05.99, ВВР, 1999, № 26, ст.219
№ 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст.181
№ 2384-IV від 20.01.2005, ВВР, 2005, № 11, ст.200
№ 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511
№ 4054-VI від 17.11.2011, ВВР, 2012, № 27, ст.276
№ 4452-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 50, ст.564
№ 5477-VI від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.693
№  245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178
№ 1261-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.937
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 577-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст.341
№ 834-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 1, ст.9
№ 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.17
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542
№ 2443-VIII від 22.05.2018, ВВР, 2018, № 33, ст.250}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 8-р/2018 від 11.10.2018}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81
№ 198-IX від 17.10.2019}

393/96 ВР

№ 47, ст.256

Закон України  «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання «

26.04.2001

Із змінами 18.09.2019р.

2397-ІІІ

№ 107-ІХ

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

Закон введено в дію з дня опублікування — 21 березня 1995 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
від 8 лютого 1995 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законом України
від 19 листопада 1996 року N 526/96-ВР

N 40/95-ВР

Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами»

Закон введено в дію з дня опублікування — 4 липня 1995 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
від 30 червня 1995 року

зміни, внесені Законом України від 23 травня 2017 року,
вводяться в дію

з 18 грудня 2017 року),
від 11 липня 2017 року

N 256/95-ВР

N 2059-VIII

N 2124-VIII

Закон України «Про  державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018,

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 294-IX від 14.11.2019
№ 421-IX від 20.12.2019
№ 524-IX від 04.03.2020}

№ 5, ст.31
Закон України  СТ. 16 „ПРО ДЕРЖАВНУ СТАТИСТИКУ”.

13.07.2000р.

ІЗ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ, ВНЕСЕНИМИ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ ВІД 13 ЛИПНЯ 2014 РОКУ ЗАКОН ВИКЛАДЕНО В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.

N 1922-III
Закон України «Про захист персональних даних»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010,

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4452-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 50, ст.564
№ 5491-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 51, ст.715
№ 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178
№ 383-VII від 03.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.252
№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 1262-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.914
№ 316-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.218
№ 675-VIII від 03.09.2015, ВВР, 2015, № 45, ст.410
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 2168-VIII від 19.10.2017, ВВР, 2018, № 5, ст.31
№ 324-IX від 03.12.2019
№ 524-IX від 04.03.2020}

№ 34, ст. 481
Закон України «Про внесення змін  до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних»( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, {Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4343-VI ( 4343-17 ) від 13.01.2012, ВВР, 2012, N 39, ст.471 }
N 50, ст.549
Закон України  «Про інформацію».(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992,) {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 317-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.219
№ 1405-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, ст.533
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81
№ 324-IX від 03.12.2019, ВВР, 2020, № 11, ст.63
№ 720-IX від 17.06.2020
№ 692-IX від 16.06.2020}
№ 48, ст.650
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про  інформацію»2011р.№ 32, ст.313
Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994р. {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 534-V від 22.12.2006, ВВР, 2007, № 10, ст.91
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 5068-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 28, ст.302
№ 5461-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 5, ст.62
№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61
№ 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 316-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.218
№ 440-IX від 14.01.2020}
№ 15, ст.86

Закон України « Про захист населення від інфекційних хвороб «(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000,

2000р.

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 913-IV від 05.06.2003, ВВР, 2003, № 38, ст.321
№ 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.199
№ 723-V від 13.03.2007, ВВР, 2007, № 22, ст.294
№ 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511
№ 4496-VI від 13.03.2012, ВВР, 2013, № 2, ст.4
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 2530-VIII від 06.09.2018, ВВР, 2018, № 41, ст.320
№ 540-IX від 30.03.2020, ВВР, 2020, № 18, ст.123
№ 555-IX від 13.04.2020
№ 587-IX від 07.05.2020 — щодо дії Закону див. пункт 2 розділу II
№ 588-IX від 07.05.2020}

№ 29, ст. 228
Закон України «Про лікарські засоби»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996,

Із змінами

№ 114-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 45, ст.289
№ 531-IX від 17.03.2020, ВВР, 2020, № 16, ст.101
№ 539-IX від 30.03.2020, ВВР, 2020, № 17, ст.107 — діє до 01.01.2021, з урахуванням змін, внесених Законом № 737-IX від 19.06.2020
№ 644-IX від 02.06.2020}

№ 22, ст. 86

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

2017р.

із змінами

 14.01.2020}

ст.26

№ 440-IX

                                          КОДЕКСИ:
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

2003

Нова редакція від16.06.2020р

18,19-20,21-22

№ 692-20

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИІз змінами і доповненнями Законами України від 17.06.2020р.

720-ІХ

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ05.04.2001 Редакція 19.05.2020р.

2341-ІІІ

7-р. 2020

КОДЕКС УКРАЇНИ «ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ»

01.06.2009

18.04.2012

16.07.2020р.

8074-Х

805-ІХ

КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНЕ ІЗ ЗМІНАМ ВІД 08.09.2011Р

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 113-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 42, ст.238
№ 198-IX від 17.10.2019, ВВР, 2019, № 50, ст.356
№ 263-IX від 31.10.2019, ВВР, 2020, № 2, ст.5
№ 341-IX від 05.12.2019
№ 378-IX від 12.12.2019
№ 440-IX від 14.01.2020
№ 524-IX від 04.03.2020
№ 530-IX від 17.03.2020
№ 540-IX від 30.03.2020}

3720-УІ

                                                  Державна Фармакопея України
ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ

ВВЕДЕНО В ДІЮ З 1 ЖОВТНЯ 2001 Р.

Доповнення 4 2 видання 01.07.2020р.

Наказ МОЗ України від 22.05.2020р. № 1239

ДФУ 1-ГО ВИДАННЯ (ДФУ1)

ДФУ 2.4

                                       ЗАКОНИ УКРАЇНИ:
ЗАКОН УКРАЇНИ «ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я»

19.11.1992Р.

Редакція 24.07.2020

Із змінами 03.07.2020

2801-ХІІ

749-ІХ

Закон України « Про захист персональних даних»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010,

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4452-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 50, ст.564
№ 5491-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 51, ст.715
№ 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178
№ 383-VII від 03.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.252
№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 1262-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.914
№ 316-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.218
№ 675-VIII від 03.09.2015, ВВР, 2015, № 45, ст.410
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 2168-VIII від 19.10.2017, ВВР, 2018, № 5, ст.31
№ 324-IX від 03.12.2019
№ 524-IX від 04.03.2020}

№ 34, ст. 481
Закон України «Про доступ до публічної інформації»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89
№ 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056
№ 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.192
№ 199-IX від 17.10.2019, ВВР, 2019, № 51, ст.377
№ 720-IX від 17.06.2020}
№ 32, ст. 314
Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної  інформації»

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.883
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056
№ 576-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.360
№ 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379
№ 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50
№ 2136-VIII від 13.07.2017, ВВР, 2017, № 35, ст.376
№ 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, № 12, ст.68
№ 2469-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, № 31, ст.241}

№ 22, ст.816
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ»

24.02.1994

Редакція 04.10.2018

4004-ХІІ

2530-УІІІ

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011р.,

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89
№ 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056
№ 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.192
№ 199-IX від 17.10.2019, ВВР, 2019, № 51, ст.377
№ 720-IX від 17.06.2020

№ 32, ст. 314
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ» (ІЗ ЗМІНАМИ ВНЕСЕНИМИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ № 4343-УІ (4343-17)

02.06.2011Р.

04.02.2012Р.

4343-

17

3454-17

4343-УІ

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕРМІНУ ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ЗАКОНУ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ»13.01.20124343-УІ
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ»

04.04.1996Р.

Редакція 05.07.2020р.

123/96-ВР

644-ІХ

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО МЕТРОЛОГІЮ ТА МЕТРОЛОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ»

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014

Редакція 03.07.2020р.

1314 УІІ

№ 30, ст.1008

2740-УІІІ

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ»

06.04.2000

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 29, ст. 228)

Редакція  23.05.2020

1645-ІІІ-ВР

588-ІХ

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»

14.10.1992

17.01.2002

Редакція 27.12.2019

2694-ХІІ-ВР

2980 ІІІ

341-ІХ

ЗАКОН УКРАЇНИ »ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ».21.11.2002229-ІУ-ВР
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА»

25.06.1991

Редакція 07.06.2020

1264-ХІІ-

554-ІХ

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ»

17.12.1993

ІЗ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ, ВНЕСЕНИМИ ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ ВІД 5 ЛИСТОПАДА 1997 РОКУ

ВІД 18 ЛИСТОПАДА 1997 РОКУ

ВІД 12 ВЕРЕСНЯ 2002 РОКУ

(зміни, внесені Законом України від 28 грудня 2007 року № 107-VI,
діють по 31 грудня 2008 року)

3745-ХІІ-ВР

N 618/97-

ВР,

N 642/97-ВР,

N 138-IV

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВІДПУСТКИ»

15.11.1996

Редакція 17.03.2020

504/96-ВР

530-ІХ

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

12.05.1991Р.

Редакція 03.07.2020

1023-ХІІ-ВР

720-Іх

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО РЕКЛАМУ»

03.07.1996

Редакція 16.07.2020

270/96-ВР

692-ІХ

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД І АРХІВНІ УСТАНОВИ»

(ВІДОМОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ,

1994 Р.,

1996 Р.,

1997 Р.,

02.02.2010

Із змінами 14.01.2020р.

Редакція 13.02.2020

N 15,

№ 3

№ 11

№2756-УІ

440-ІХ

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА РАДІАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ»

13.04.1995

Із змінами 17.06.2020р.

39/95-ВР

720-ІХ

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА РАДІАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ ЩОДО ДОПОВНЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК»

20.12.2011

Прийняття 20.12.2011

4175/УІ-ВР
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ЛЮДИНИ ПІД ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ»

14.01.98

24.02.20р.

15/98-ВР

107-ІХ

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ»

30.08.1995

Із змінами 13.04.2020р.

255/95-ВР

554-ІХ

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПЕВНИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

01.06.2000

Із змінами 19.05.2020р.

1775-ІІІ

613-ІХ

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»

17.10.1996

Із змінами 17.10.2019

Редакція 01.01.2020р.

393/96-ВР

198-ІХ

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПР ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО СТАТТІ 19 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»20.01.20052384-ІУ-ВР
ЗАКОН УКРАЇНИ СТ. 16 „ПРО ДЕРЖАВНУ СТАТИСТИКУ ” З ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ, ВНЕСЕНИМИ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ ВІД 13 ЛИПНЯ 2000 РОКУ ЗАКОН ВИКЛАДЕНО В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.

2000

Зміни 27.03.2014р.

N 1922-III-ВР

1170-УІІ

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО МЕТРОЛОГІЮ ТА МЕТРОЛОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ»

15.06.2004Р.

№ 2740-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 28, ст.116}

Редакція 03.07.2020р.

1765-ІУ-ВР

2740-УІІІ

ЗАКОН УКРАЇНИ « ПРО ПОХОВАННЯ ТА ПОХОРОННУ СПРАВУ»

01.07.09

Із змінами 17.06.2020р.

Редакція 03.07.2020р.

880-17

720-ІХ

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ, ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ І ПРЕКУРСОРИ І ПРЕКУРСОРІВ»

22.12.06

Із змінами 17.06.2020р.

Редакція 05.07.2020р

530

720-ІХ

644-ІХ

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО СТАТТІ 9 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ ТА ЗЛОВЖИВАННЮ НИМИ»

08.09.2011

Із змінами 17.06.2020

Редакція 03.07.2020

3712-17

720-ІХ

Закон України «Про підвищення доступності та якості обслуговування у сільській місцевості»2018№ 5, ст.32
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018,

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 294-IX від 14.11.2019, ВВР, 2020, № 5, ст.31
№ 421-IX від 20.12.2019, ВВР, 2020, № 27, ст.176
№ 524-IX від 04.03.2020
№ 720-IX від 17.06.2020}

№ 5, ст.31

ПОСТАНОВИ

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ ДЛЯ ОКРЕМОГО ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ».

Зміни до Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого цією Постановою додатково див. в Постанові КМ № 849 від 10.08.2011}

04.07.2001Р.

Із змінами 06.04.2016р.

756

282

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про запровадження Ліцензійних умов впровадження  господарської діяльності з медичної практики»

02.03.2016

Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1105 від 27.12.2017
№ 215 від 13.03.2019

285
Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266»01.02.2017р.53
ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ТЕРМІН ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ПЕВНИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, РОЗМІРИ І ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ПЛАТИ ЗА ЇЇ ВИДАЧУ»29.11.20001755
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВВОЗЯТЬСЯ В УКРАЇНУ»

14.09.2005

Із змінами 07.10.2015р.

902

804

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ»

06.05.2000

Із змінами 04.12.2019

770

1065

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ НАРКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯД І ПОРЯДОК ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ»

06.11.1997

Редакція 05.05.2016р.

1238
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ »ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМОЇ КІЛЬКОСТІ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ПРЕПАРАТАХ»

10.10.2007Р.

Редакція 20.10.2011

1203
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СУБ’ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ»

31.10.2007

Редакція 23.04.2015

1285
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ЧАСТИНИ ШОСТОЇ СТАТТІ 7 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОБІГ В УКРАЇНІ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ І ПРЕКУРСОРІВ»21.11.20071339
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ, ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ОБІГОМ»

17.04.2008р.

Редакція від 02.06.2018

366
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ»23.06.2010Р.516
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ІНШИХ ОСІБ НА ВИПАДОК ІНФІКУВАННЯ ВІРУСОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ НИМИ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ»

16.10.98Р

Редакція 21.07.2015р.

1642
ПОСТАНОВА КМУ„ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КЛАСИФІКАТОРА ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН”

24.09.2008Р.

Редакція 01.06.2019

858
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Питання медико-соціальної експертизи»

Редакція 14..08.2019р.

718
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕРЖАВНОЇ АКРЕДИТАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

15.07.1997Р.

Із змінами 13.03.2019

765

215

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про внесення змін  до постанови КМУ від 27 листопада 2019» № 1074» Деякі питання створення госпітальних округів19.06.2020р.589
Постанова Кабінету Міністрів  «Про встановлення карантину та запровадження посилення протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-222.07.2020р641
Постанова КМУ «Деякі питання електронної системи охорони здоровя»

25.04.2018р.

Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ

№ 526 від 19.06.2019р.

№348 від 15.04.2020р.

411

Постанова Кабінету Міністрів «Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо питань електронної системи здоров’я»15.04.2020р.348
Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови КМУ від 25.04.2018р. № 410 і від 05.03.2020р.№ 65»08.04.2020р.267
Постанова КМУ «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році»              05.02.202065
Постанова КМУ «Про утворення  Національної служби здоров’я України»27.12.2017р.1101

Постанова КМУ «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги медичного обслуговування»

27.12.2017р.

Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1073 від 27.11.2019}

1075

Постанова КМУ «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»25 квітня 2018р.410
Постанова КМУ «Деякі питання договорів медичного обслуговування населення»

27.11.2019р

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1117 від 18.12.2018
№ 134 від 27.02.2019
№ 1073 від 27.11.2019
№ 65 від 05.02.2020 — діє до 31 грудня 2020 р.
№ 267 від 08.04.2020
№ 331 від 24.04.2020 — щодо дії Постанови див. пункт 9}

 1073
Постанова КМУ «Про затвердження класифікатора звернень громадян»

24.09.2008р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 року N 1338,
від 2 листопада 2011 року N 1126,
від 3 лютого 2016 року N 48,
від 1 червня 2016 року N 359,
від 21 лютого 2018 року N 94,
від 22 травня 2019 року N 431

858
Постанова КМУ  «Деякі питання документування управлінської діяльності»

18.01.2018р.

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 992 від 07.11.2018
№ 375 від 17.04.2019
№ 119 від 19.02.2020
№ 123 від 05.02.2020
№ 128 від 19.02.2020
№ 171 від 26.02.2020}

Кабінет Міністрів України

55
Постанова КМУ «Про затвердження  Положення  про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

21.10.201

Із змінами 2016-2020рр.

835
Постанова КМУ «Порядок щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних»17.04.2019р.409
Постанова КМУ Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення

            28.03.2018р.

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 707 від 05.09.2018
№ 474 від 27.05.2020}

391
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів»

03.07.2006р.

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 28 від 18.01.2012
№ 178 від 14.03.2018
№ 232 від 25.03.2020}

908
Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови КМУ  від 11 березня 2020р. № 211»           02.04.2020р.255
Постанова КМУ «Про внесення змін до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020р. № 211»           04.05.2020р.332
Постанова КМУ «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів»20.05.2020р.392
Постанова КМУ «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

11.03.2020р.

{Назва Постанови в редакції Постанов КМ № 215 від 16.03.2020№ 255 від 02.04.2020}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 215 від 16.03.2020
№ 239 від 25.03.2020
№ 241 від 29.03.2020
№ 242 від 20.03.2020
№ 255 від 02.04.2020
№ 262 від 08.04.2020
№ 284 від 15.04.2020
№ 291 від 22.04.2020
№ 313 від 29.04.2020
№ 332 від 04.05.2020
№ 343 від 04.05.2020
№ 377 від 14.05.2020
№ 392 від 20.05.2020
№ 641 від 22.07.2020}

211
Постанова КМУ «Про внесення змін до деяких постанов КМУ»

27.02.2019р.

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1070 від 04.12.2019}

134
Постанова КМУ «Питання медико-соціальної експертизи»

03.12.2009р.

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 752 від 18.08.2010
№ 762 від 20.07.2011
№ 485 від 31.05.2012
№ 482 від 26.06.2015
№ 874 від 21.10.2015
№ 569 від 31.08.2016
№ 125 від 28.02.2018 — щодо набрання чинності змін див. пункт 2
№ 306 від 25.04.2018 — щодо набрання чинності змін див. пункт 3
№ 299 від 27.03.2019
№ 718 від 14.08.2019}

1317

                             РОЗПОРЯДЖЕННЯ  КМУ

 
Розпорядження КМУ «Про затвердження Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку»26.07.2018р.530-р
Постанова КМУ «Про схвалення концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я30.11.2016р.1013-р
Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я »18.08.2017р.560-р.
Розпорядження КМУ »Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади»

09.06.2011р.

Із змінами 20.03.2013р.

589-р

148-р

                                 НАКАЗИ МОЗ УКРАЇНИ:
Наказ МОЗ України «Про створення Національного канцер-реєстру України»02.01.1996р.10
   
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ»

02.02.2011р.

Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1105 від 27.12.2017
№ 215 від 13.03.2019}

49
Наказ МОЗ України  «Про проведення оцінки корупційних ризиків»16.07.2020р.1615
Наказ МОЗ України «Про затвердження розподілу обов’язків між Міністром охорони здоров’я України, заступниками Міністра та Державним секретарем Міністерства, Порядку взаємо заміщення Міністра охорони здоров’я України та заступників Міністра на час їх тимчасової відсутності»16.04.2020р899
Наказ МОЗ України «Про утворення  Медичної ради при Міністерстві охорони здоров’я України»02.07.2020р.1509
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛІВ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОНКОЛОГІЯ»

17.09.2007

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров’я
N 645 ( v0645282-10  від 30.07.2010
N 247 ( v0247282-11) від 29.04.2011
N 866 ( v0866282-13) від 08.10.2013
N 235 ( v0235282-14  від 02.04.2014
N 236 ( va236282-14 ) від 02.04.2014
N 387 ( v0387282-14  від 04.06.2014
N 396 ( v0396282-15  від 30.06.2015 }

554
Наказ МОЗ України «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України»

28.09.2012р.

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров’я
№ 1422 від 29.12.2016
№ 1752 від 26.09.2018}

751
Наказ МОЗ України «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при раку молочної залози»

30.06.2015

396
Наказ МОЗ України «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при раку легені»04.06.2014387
Наказ МОЗ України «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при дисплазії раку шийки матки»02.04.2014236
Наказ МОЗ України «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при раку передміхурової залози»02.04.2014235
Наказ МОЗ України «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при неходкінських лімфомах та Лімфомі Ходжкіна»08.10.2013866
Наказ МОЗ України «Про затвердження клінічних протоколів лікування дітей з солідними новоутвореннями»28.08.2009р.649
Наказ МОЗ України «Про внесення змін до  наказу МОЗ України «Про затвердження клінічних протоколів лікування дітей з солідними новоутвореннями»23.07.2010р.618
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «КОДУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ХВОРОБ ТА СПОРІДНЕНИХ ПРОБЛЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДЕСЯТОГО ПЕРЕГЛЯДУ»29.08.2008503
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ ВЕДЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКА ЗАСВІДЧУЄ ВИПАДКИ НАРОДЖЕННЯ І СМЕРТІ»

            08.08.06

Редакція 29.08.2017р.

Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров’я
N 157 ( z0402-11 ) від 23.03.2011
N 741 ( z0901-17 ) від 03.07.2017 }

Інструкція

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров’я
№ 741 від 03.07.2017
№ 1245 від 26.05.2020}

545
Наказ МОЗ України «Про затвердження змін до форми первинної облікової документації № 106/о «Лікарське свідоцтво про смерть № _____» та інструкції щодо її заповнення та видачі26.05.2020р.1245
Наказ МОЗ України  «Про внесення змін до інструкцій, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 54503.07.2017р.741
Наказ МОЗ України «Про затвердження Інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини  певних категорій населення України».17.05.2008р.254
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЛІКАРСЬКИХ, ПРОВІЗОРСЬКИХ ПОСАД ТА ПОСАД МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ФАРМАЦЕВТИЧНОЮ ОСВІТОЮ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

28.10.2002

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров’я
№ 1020 від 29.12.2014
№ 283 від 30.03.2016
№ 596 від 15.06.2016
№ 25 від 13.01.2017
№ 933 від 16.05.2018
№ 657 від 11.04.2018
№ 668 від 25.03.2019
№ 1064 від 13.05.2019}

385
Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду»

27.12.2006

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров’я
№ 778 від 14.09.2010
№ 568 від 06.09.2011
№ 1005 від 29.12.2011
№ 1197 від 09.11.2016
№ 996 від 26.09.2016}

898
Наказ МОЗ України «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою»23.11.2007р.742
Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики

23.09.2009р.

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров’я
№ 523 від 12.07.2012
№ 304 від 06.05.2014
№ 966 від 18.12.2014
№ 639 від 01.10.2015}

690
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ НАЗВ ЦИКЛІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ І ПРОВІЗОРІВ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ (ФАРМАЦЕВТИЧНИХ) ЗАКЛАДАХ (ФАКУЛЬТЕТАХ) ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ.

07.12.1998р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства охорони здоров’я України
від 23 вересня 2003 року N 447,
від 24 квітня 2008 року N 230,
від 23 листопада 2009 року N 856,
від 31 грудня 2010 року N 1179,
від 7 лютого 2012 року N 90,
від 31 січня 2017 року N 71,
від 22 червня 2017 року N 691,
від 13 грудня 2018 року N 2332,
від 7 лютого 2020 року N 289

346
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОРМ РОБОЧОГО ЧАСУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

25.05.2006р.

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров’я
N 580 ( z1052-06 ) від 28.08.2006 }

319

НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ»11.07.2007393
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ»28.11.1997340
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛІВ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ»03.07.2006430
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЄСТРУ УКРАЇНИ»22.06.199610
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ „ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ІНФЕКЦІЙНОЇ, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ, ОНКОЛОГІЧНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЇХ ЗАПОВНЕННЯ”.10.01.20061
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ „ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ЗВІТНОСТІ ТА ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЇХНЬОГО ЗАПОВНЕННЯ”.

07.04.2006

Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров’я
N 552 ( z1357-12 )

від 23.07.2012 }

203
Наказ МОЗ України  «Про внесення зміни до наказу МОЗ України від 07 квітня 2006 року № 203»23.07.2012р552
Наказ МОЗ України «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я»11.08.2014552
Наказ МОЗ України «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу»21.09.2010р.798
наказ МОЗ України «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами»08.06.2015р.325
Наказ МОЗ України. «Про затвердження інструкції зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров’я»30.04.2014 р№ 293
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ МЕДИЧНОЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В ЛАБОРАТОРІЯХ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ».

04.01.2001

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони здоров’я України
 від 8 грудня 2005 року N 693

1

Наказ МОЗ України «Про утворення Координаційної ради МОЗ України з питань впровадження eHealth»

 14.02.2017р.125
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ «ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА ІНФЕКЦІЯМИ ОБЛАСТІ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА»04.04.2008р.181
Наказ МОЗ України «Довідник кваліфікаційних характеристики професій працівників системи охорони здоров’я»

29.03.2002р.

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров’я
№ 131-О від 18.06.2003
№ 277 від 25.05.2007
№ 153 від 21.03.2011
№ 121 від 14.02.2012
№ 952 від 26.11.2012
№ 133 від 19.02.2013
№ 686 від 05.08.2013
№ 720 від 12.08.2013
№ 1124 від 23.12.2013
№ 768 від 26.07.2016
№ 1171 від 07.11.2016
№ 198 від 02.03.2017
№ 918 від 09.08.2017
№ 1085 від 14.09.2017
№ 490 від 15.03.2018
№ 1307 від 12.07.2018
№ 1324 від 17.07.2018
№ 1977 від 31.10.2018
№ 2331 від 13.12.2018
№ 1246 від 04.06.2019
№ 1641 від 18.07.2019
№ 1642 від 18.07.2019
№ 2347 від 27.11.2019
№ 69 від 15.01.2020}

117

НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ОБЛІКОВИХ СТАТИСТИЧНИХ ФОРМ В ЛПЗ».05.07.2005330
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ЗВІТНОСТІ ТА ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЇХНЬОГО ЗАПОВНЕННЯ ”

07.04.2006р.

Редакція 27.08.2012р.

203
Наказ МОЗ України «Про затвердження ХІІ випуску Державного формуляру лікарських засобів»06.05.2020р.1075
Наказ МОЗ України «Про організацію виконання Закону України «Про звернення громадян» у Національній службі здоров’я України»11.03.2019р.549

Наказ МОЗ України «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

08.08.2014р.549
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ „ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КЛАСИФІКАТОРА ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН”

27.10.2008

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства охорони здоров’я України
 від 11 січня 2010 року N 2
,
 від 26 лютого 2014 року N 145

613
Наказ МОЗ України «Про організацію виконання Закону України «Про звернення громадян» у Міністерстві охорони здоров’я України»

09.04.2014р.

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров’я
№ 638 від 01.10.2015
№ 328 від 08.04.2016}

253
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ „ПРО модернізацію  роботи системи „гарячої лінії» МОЗ України»

10.04.2013

зміни від 6 лютого 2015 року N 55

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства охорони здоров’я України
 від 6 лютого 2015 року N 55
,
 від 16 вересня 2015 року N 597

292
Про внесення змін до Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах03.04.2018610
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ОБЛІКОВОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В СТАЦІОНАРАХ ЛПЗ».

26.07.1999

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства охорони здоров’я України
 від 30 квітня 2004 року N 227
,
 від 27 грудня 2005 року N 760
,
 від 13 лютого 2006 року N 67
,
 від 14 лютого 2012 року N 110
,
 від 29 березня 2013 року N 253
(зміни, внесені наказом Міністерства охорони здоров’я України
 від 29 березня 2013 року N 253, скасовано у зв’язку з скасуванням
 наказу
 Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2013 року N 253
 згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров’я України
 від 22 квітня 2013 року N 324)
,
 від 29 травня 2013 року N 435
,
від 23 вересня 2013 року N 821
,
 від 21 січня 2016 року N 29

184
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ МЕДИЧНОЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В СТАЦІОНАРАХ, ПОЛІКЛІНІКАХ (АМБУЛАТОРІЯХ)».

29.12.2000

наказом Міністерства охорони здоров’я України,
Державного комітету статистики України
 від 25 березня 2002 року N 112/139
,
 
наказами Міністерства охорони здоров’я України
 від 10 січня 2006 року N 1
,
 від 13 лютого 2006 року N 67
,
від 11 липня 2007 року N 393
,
від 10 жовтня 2007 року N 629
,
 від 14 лютого 2012 року N 110
,
 від 31 жовтня 2012 року N 855
,
 від 29 березня 2013 року N 253
(зміни, внесені наказом Міністерства охорони здоров’я України
 від 29 березня 2013 року N 253, скасовано у зв’язку з скасуванням
 наказу
 Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2013 року N 253
 згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров’я України
 від 22 квітня 2013 року N 324)
,
 від 29 травня 2013 року N 435
,
 від 3 квітня 2017 року N 362

369
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ВИПУСКУ ДОВІДНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ. ВИПУСК 78 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»

29.03.2002

(зміни, внесені підпунктами 2 — 5 пункту 1 Змін,
 затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України
 від 27 листопада 2019 року N 2347, набирають чинності з
 1 січня 2020 року),
від 15 січня 2020 року N 69

 дня набрання чинності наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 квітня 2019 року N 805 до цього наказу будуть внесені зміни)
(З 1 січня 2022 року до цього наказу будуть внесені зміни, передбачені абзацом другим пункту 3 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 2018 року N 1977)
117
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ГРУП ІНВАЛІДНОСТІ»05.09.2011561
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТРОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ УКРАЇНИ»

02.01.2007р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 7 серпня 2008 року N 435

52
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ЗВІТНОСТІ ТА ІНСТРУКЦІЙ ЩОДО ЇХНЬОГО ЗАПОВНЕННЯ»07.04.2006203
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ „ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ОНКОЛОГІЧНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЇХНЬОГО ЗАПОВНЕННЯ”, ЗАРЕЄСТРОВАНОГО В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 26.10.2007 РОКУ ЗА № 1222/14489.10.10.2007629
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПЕРІОДИЧНІСТЬ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ОБСТЕЖЕНЬ ОРГАНІВ ГРУДНОЇ ПОРОЖНИНИ ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ»17.05.2008254
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ І ЗЛОЧИННИМ ПРОЯВАМ МОЗ УКРАЇНИ НА ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ 2001 РОКУ».06.09.2001359
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ДИСПАНСЕРИЗАЦІЮ НАСЕЛЕННЯ»27.08.2010728
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОБЛІКОВИХ СТАТИСТИЧНИХ ФОРМ»

01.12.2004

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства охорони здоров’я України
 від 10 вересня 2009 року N 668
,
 від 17 листопада 2010 року N 999
,
 від 28 березня 2012 року N 214

588
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ»

21.05.2007

Зміни 14.02.2012р.

246
Наказ МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246»14.02.2012107
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ОБЛІКОВИХ І ГАЛУЗЕВИХ СТАТИСТИЧНИХ ЗВІТНИХ ФОРМ ТА ІНСТРУКЦІЙ ЩОДО ЇХ ЗАПОВНЕННЯ».27.12.2005760
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ЗВІТНОСТІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЇХНЬОГО ЗАПОВНЕННЯ», ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 03.09.2007 ЗА № 1009/14276

10.07.2007

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров’я
№ 999 від 17.11.2010
№ 511 від 17.06.2013
№ 1504 від 30.11.2017
№ 1802 від 04.10.2018}

378
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО РЕЙТИНГОВУ ОЦІНКУ СТАНУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»31.05.2002197
Наказ МОЗ України «Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій»01.06.2013р.460
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ „ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ВИПИСУВАННЯ РЕЦЕПТІВ ТА ВИМОГ-ЗАМОВЛЕНЬ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ І ВИРОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ПОРЯДКУ ВІДПУСКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З АПТЕК ТА ЇХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ, ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗНИЩЕННЯ РЕЦЕПТУРНИХ БЛАНКІВ ТА ВИМОГ-ЗАМОВЛЕНЬ”, ЗАРЕЄСТРОВАНОГО У МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ВІД 20.07.2005Р. ЗА № 782/11062

19.07.2005

Із змінами

№ 697 від 23.06.2017
№ 735 від 18.04.2018
№ 1819 від 04.10.2018
№ 634 від 22.03.2019

360
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ПОЛІПШЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ І ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ, ГІГІЄНІЧНОГО ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ»

05.01.99

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони здоров’я України
 від 8 грудня 2000 року N 326

1
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ „ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ „ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА ІНФЕКЦІЯМИ ОБЛАСТІ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА”04.04.2008181
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ „ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ТИМЧАСОВУ НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ГРОМАДЯН.

13.11.2001

Зміни наказ МОЗ України № 963 від 27.04.2020р.

455
Наказ МОЗ України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян».27.04.2020963
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ „ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ”.

09.04.2008

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ України  N 679

z1463-13 ) від 01.08.2013 }

189
Наказ МОЗ України «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»

07.08.2015

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я
№ 362 від 03.04.2017}

 494
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПЕРЕЛІКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ІНОЗЕМНОГО ВИРОБНИЦТВА, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАКУПОВУВАТИ ЗАКЛАДИ Й УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЩО ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ»03.02.201279
Наказ МОЗ України  «Про внесення змін та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»05.04.2017368
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО СТВОРЕННЯ ФОРМУЛЯРНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

27.07.2009Р.

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я
№ 429 від 26.06.2014}

529
Наказ МОЗ України «Про внесення змін та доповнень до облікових і галузевих статистичних звітних форм та інструкцій щодо їх заповнення»27.12.2005р.                760
Наказ МОЗ України «Про удосконалення моніторингу  первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та уніфікації відповідної облікової медичної документації»08.01.2004р.1
НАКАЗ МОЗ СРСР “ОБ УНИФИКАЦИИ КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ»;11.04.72р.290
НАКАЗ МЗ “ОБ УНИФИКАЦИИ КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ»;15.10.74960

НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «Про затвердження інструкцій, регламентуючих діяльність закладів служби крові України»

«ВИЗНАЧЕННЯ ГРУП КРОВІ ЗА СИСТЕМАМИ АВ0 ТА РЕЗУС ІМУННИХ АНТИТІЛ»

05.07.1999164
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ СИФІЛІСУ В УКРАЇНІ»;29.12.92
Про внесення  змін  до  Положення та Інструкції,
затверджених наказом МОЗ від 29.12.92 N 204 «Про
організацію лабораторної діагностики сифілісу в Україні»
204
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ „Про затвердження Інструкції з мікробіологічної діагностики туберкульозу»27.06.20191462
Наказ МОЗ України «Деякі питання  безперервного професійного розвитку лікарів»22.02.2019р.446
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО АТЕСТАЦІЮ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ»23.11.07р.742
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЄСТРУ УКРАЇНИ»22.06.1996р.10
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТРОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ МОЗ УКРАЇНИ»

02.02.2007р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 7 серпня 2008 року N 435

52
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ВІЛ (СНІД)»25.05.07р.
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров’я   N 585 ( z1254-13 ) від 10.07.2013  N 955 ( z1978-13 ) від 05.11.2013 }
120
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИК ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАНЬ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ»15.11.2002417
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ « МЕДИЧНА ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В ЛАБОРАТОРІЯХ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ»

04.01.01

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров’я
№ 527 від 28.07.2014
№ 549 від 08.08.2014
№ 29 від 21.01.2016
№ 157 від 26.01.2018
№ 587 від 28.02.2020}

1
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ СИФІЛІСУ В УКРАЇНІ

29.12.92р.

наказ  30.01.1997р. Про внесення  змін  до  Положення та Інструкції,
затверджених наказом МОЗ від 29.12.92 N 204 «Про
організацію лабораторної діагностики сифілісу в
Україні«

204

21

НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА ПОБІЧНИМИ РЕАКЦІЯМИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ДОЗВОЛЕНИХ ДО МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ»

27.12.2006

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров’я
№ 778 від 14.09.2010
№ 568 від 06.09.2011
№ 1005 від 29.12.2011
№ 1197 від 09.11.2016
№ 996 від 26.09.2016}

898
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських засобів»24.04.2015242
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВІДНЕСЕННЯ НАРКОТИЧНИХ (ПСИХОТРОПНИХ) ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩО МІСТЯТЬ МАЛУ КІЛЬКІСТЬ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ, ДО КАТЕГОРІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВІДПУСКАЮТЬСЯ БЕЗ РЕЦЕПТІВ, ТА ПЕРЕЛІКУ ЦИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВІДПУСКАЮТЬСЯ БЕЗ РЕЦЕПТІВ, ТА ПЕРЕЛІКУ ЦИХ ЗАСОБІВ»

14.05.2003

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров’я
N 441 ( z1020-05 ) від 02.09.2005
N 708 ( z1862-12 ) від 07.09.2012 }

210
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД»

25.05.2000Р.

{ Наказ  втратив  чинність  в частині  надання  медичної
допомоги   вагітним  та  дітям  на   підставі   Наказу
Міністерства охорони здоров’я N 740/1030/4154/321/614а
z1405-07 ) від 23.11.2007 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров’я
N 585 ( z1254-13 ) від 10.07.2013
N 955 ( z1978-13 ) від 05.11.2013 }

120
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ «ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА ІНФЕКЦІЯМИ ОБЛАСТІ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА»04.04.2008Р.181
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ УРОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ»

18.06.2007р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства охорони здоров’я України
 від 2 квітня 2014 року N 235
,
 від 28 березня 2016 року N 247

330
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ПОДАЛЬШЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ СЛУЖБИ МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ СИСТЕМИ МОЗ УКРАЇНИ»02.12.2004р.592
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ОБЛІКОВОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В ПОЛІКЛІНІКАХ (АМБУЛАТОРІЯХ)»

27.12.1999р

зміни згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України
 від 22 квітня 2013 року N 324)
,
 від 29 травня 2013 року N 435
,
 від 11 серпня 2014 року N 553
,
від 16 листопада 2018 року N 2112

302
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ОБЛІКОВИХ СТАТИСТИЧНИХ ФОРМ В ЛПЗ»05.07.2005р330

Наказ МОЗ України «Про затвердження форм первинної облікової документації, що використовується в медико- соціальних експертних комісіях»

30.07.2012р.

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я
№ 549 від 08.08.2014}

577
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО УПОРЯДКУВАННЯ ВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ І ЛІКВІДАЦІЇ НЕЗАКОННОЇ ЗВІТНОСТІ В УСТАНОВАХ ТА ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.21.07.2000р.172
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ЗВІТНОСТІ ТА ІНСТРУКЦІЙ ЩОДО ЇХНЬОГО ЗАПОВНЕННЯ».

07.04.2006р

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства                                        охорони здоров’я
N 552 ( z1357-12 ) від 23.07.2012 }

203
Наказ МОЗ України «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності»

28.07.2014р

Із змінами

№ 157 від 26.01.2018}

527
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОГО ТАБЕЛЯ ОСНАЩЕННЯ ОСНОВНИМ МЕДИЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ ТА ВИРОБАМИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЩО НАДАЮТЬ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ОНКОЛОГІЧНИМ ХВОРИМ»15.12.2009р954
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА ОБЛІКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРИ РЕНТГЕН-ДІАГНОСТИЧНИХ ПРОЦЕДУРАХ»18.01.2001р.295

Наказ МОЗ України «Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур»

04.06.2007р

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я
№ 1126 від 22.09.2017}

294
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ САНІТАРНИХ ПРАВИЛ І НОРМ «ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕНТГЕНІВСЬКИХ КАБІНЕТІВ І ПРОВЕДЕННЯ РЕНТГЕНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕДУР».04.06.2007р294
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ»26.03.2009р189
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ»09.04.2008р.
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров’я
N 679 ( z1463-13 ) від 01.08.2013 }
189
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ «ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АКРЕДИТАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

14.03.2011р

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я
№ 1116 від 20.12.2013}

142
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ОСНОВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ «02.02.200554
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ САНІТАРНИХ ПРАВИЛ І НОРМ«ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕНТГЕНІВСЬКИХ КАБІНЕТІВ І ПРОВЕДЕННЯ РЕНТГЕНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕДУР»

04.06.2007

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я
№ 1126 від 22.09.2017}

294
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ «НОРМИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (НРБУ-97)»14.07.97р208
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «Про затвердження державних санітарних правил  «Основні санітарні правила забезпечення  радіаційної безпеки України»02.02.2005р54
Наказ МОЗ України «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я»11.08.2014р552
Наказ МОЗ України «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях».

18.06.2015р

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1827/5 від 12.06.2018
№ 2277/5 від 04.07.2018}

№ 1000/5
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ПЕРЕХІД ОРГАНІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА МІЖНАРОДНУ СТАТИСТИЧНУ КЛАСИФІКАЦІЮ ХВОРОБ (МКХ-10).08.10.1998р297
СУМІСНИЙ НАКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ФАКТУ СМЕРТІ ЛЮДИНИ» 29.09.2017р.  № 807/1193/279
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ «ОЧИЩЕННЯ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЯ НАРКОЗНО-ДИХАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ»12.03.2010р.221
Наказ МОЗ України «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України»02.02.2005р.54
Наказ МОЗ України «Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур»

07.11.2007

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я
№ 1126 від 22.09.2017}р.

294
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ »Про створення системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення при рентген радіологічних процедурах»

18.07.2001

Із змінами наказ МОЗ України 1126 від 22.09.2017р.

295
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЄДИНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТР ЛИСТКІВ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ»28.10.2011Р.716
НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЇХ ЗАПОВНЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМ ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПОРЯДКУВАННЯ»

14.02.2012р.

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров’я
№ 527 від 28.07.2014
№ 549 від 08.08.2014
№ 29 від 21.01.2016
№ 157 від 26.01.2018
№ 587 від 28.02.2020

110

Наказ МОЗ України «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я». Зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я».

28.02.2020р.

587

 Наказ МОЗ України «Про систему онкологічної допомоги населенню України»

01.10.2013р.

845
Наказ МОЗ України  та Національної академії медичних наук України «Про затвердження Розрахунку тарифів на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги учасниками пілотного проекту»20.09.2017р.1123/64
Наказ МОЗ України «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, що використовуються у закладах  охорони здоров’я, які надають амбулаторно- поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності»

28.07.2014р.

Із змінами 26.01.2018р.

527

157

Наказ МОЗ України «Про затвердження і введення в дію Доповнення N 4 до Державної Фармакопеї України (II видання)»22.05.2020р.1239
Наказ МОЗ України «Про оптимізацію заходів щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків(COVID-19)»13.03.2020р.663
Наказ МОЗ України «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу(COVID-19)»28.03.2020р.722
Наказ МОЗ України «Про затвердження протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби(COVID-19)»02.04.2020р.762
Наказ МОЗ України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян»27.04.2020р.963
Наказ МОЗ України «Про внесення змін до додатку 6 до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба(COVID-19)»30.04.2020р.994
Наказ МОЗ України «Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»20.05.2020р.1227
Наказ МОЗ України від 21.07.2020 № 1653 «Про внесення змін до протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»»21.07.2020р.1653
Наказ МОЗ України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»12.05.2020р.1106
Наказ МОЗ України “Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»”12.05.2020р.1109
Наказ МОЗ України «Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»16.06.2020р.1411
Наказ МОЗ України «Тимчасові заходи у закладах охорони здоров’я з метою забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2»23.03.2020р.698
Наказ МОЗ України «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні»

15.07.2011р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства охорони здоров’я України
 від 9 січня 2014 року N 7
,
від 21 січня 2014 року N 59
,
від 2 квітня 2014 року N 236
,
 від 6 квітня 2016 року N 319
,
 від 13 квітня 2016 року N 353
,
від 29 травня 2018 року N 1024
,
від 15 лютого 2019 року N 413

417
 Наказ МОЗ України « Про порядок контролю якості медичної допомоги»               28.09.2012752
Наказ МОЗ України «Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування»05.02.2016р.69
Наказ МОЗ України «Про моніторинг клінічних індикаторів якості медичної допомоги»11.09.2013795
Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду»

27.12.2006р.

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров’я
№ 778 від 14.09.2010
№ 568 від 06.09.2011
№ 1005 від 29.12.2011
№ 1197 від 09.11.2016
№ 996 від 26.09.2016}

№ 898

                               Накази Мінекономіки України

Наказ Мінекономіки України  «Про затвердження національних класифікаторів»

НК 025:2019 “Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я”

НК 026:2019 “Класифікатор медичних інтервенцій

13.12.2019677
Наказ Мінекономіки України  «Про затвердження національного класифікатора НК 027:2019»16.01.202020
Наказ Мінекономрозвитку від «Про затвердження національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»05.02.2019              159

Всесвітній протираковий союз

Класифікація TNM

Прийнята  Комітетом із класифікації пухлин Всесвітнього протиракового союзу (International Union Against Cancer — UICC) та узгоджена  з Американським об’єднаним комітетом з онкології (AJCC) та Міжнародною федерацією гінекологів та акушерів (FIGO).

Класифікаціія TNM. 6-е видання згідно Міжнародного протиракового союзу (UICC). Видання ідентичне американському AJCC Cancer Staging Manual.

Класифікація TNM- і AJCC-класифікації сьомого видання

TNM класифікація злоякісних пухлин  (8-ме видання TNM класифікації злоякісних пухлин

2002р.

2009р.

2018р.

6-а редакція

7-видання

8-видання

              Класифікація     МКХ-10-АМ , АКМІ,АСК
МКХ-10-АМ  Міжнародна статистична  класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоровя Десятий перегляд, Австралійська модифікація1 липня 2017р.
“Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я”
НК 025:2019

АКМІ- Австралійський класифікатор медичних інтервенцій

АСК- Австралійські стандарти кодування з використання МКХ-10-АМ  та АКМІ.

Десяте видання

1 липня 2017 р.

“Класифікатор медичних інтервенцій”

НК 026:2019

ПОСТАНОВА ГОЛОВНОГО ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНОГО

ЛІКАРЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА ГОЛОВНОГО ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНОГО ЛІКАРЯ УКРАЇНИ «ПРО ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ДЕРЖАВНИХ ГІГІЄНІЧНИХ НОРМАТИВІВ «НОРМИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (НРБУ-97)» НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІД 14.07.97 N 208 ДЕРЖАВНІ ГІГІЄНІЧНІ НОРМАТИВИ «НОРМИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (НРБУ-97).

01.12.1997

(Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 12 липня 2000 року N 116 затверджено доповнення до Норм радіаційної безпеки України, затверджених цією постановою)

62
НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ  ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ (ПБПРМ-2006)»30.08.2006132
НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ«ВИМОГИ ТА УМОВИ БЕЗПЕКИ (ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ) ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ У ПРОМЕНЕВІЙ ТЕРАПІЇ»28.12.2007р.

193

НПА ДЕРЖАТОМРЕГУЛЮВАННЯ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИМОГ ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ТА ТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРОЦЕДУР З ВИКОРИСТАННЯМ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ»29.10.2008р.

166

              МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

               НАКАЗ

Наказ Міністерства юстиції України від18.06.2015  № 1000/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  22 червня 2015 р. «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»

18.06.2015р.

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1827/5 від 12.06.2018
№ 2277/5 від 04.07.2018}

№ 736/27181

            ДБН   — Нові державні будівельні норми
ДБН Нові державні будівельні норми «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №327 від 30.11.2018р.)В.2.2-40:2018В.2.2-40
 

Зв'язатися з нами

Пролистать наверх